Hvad produceres under transskriptionen?

Dette er et spørgsmål, som vores eksperter bliver ved med at få fra tid til anden. Nu har vi fået den komplette detaljerede forklaring og svar til alle, der er interesserede!

Spurgt af: Mr. Louisa Bartoletti
Score: 4,1/5(58 stemmer)

Transskription er en proces, hvor man kopierer oplysningerne om dna til Rna , så under transkription produceres RNA.

Hvad sker der under transskription, og hvad producerer det?

Transskription er den proces, hvor et gens DNA-sekvens kopieres (transskriberet) for at lave et RNA-molekyle . RNA-polymerase er det vigtigste transskriptionsenzym. ... RNA-polymerase bruger en af ​​DNA-strengene (skabelonstrengen) som skabelon til at lave et nyt, komplementært RNA-molekyle.

Hvad produceres under oversættelsen?

Molekylet, der er resultatet af translation er protein -- eller mere præcist producerer translation korte sekvenser af aminosyrer kaldet peptider, der bliver sat sammen og bliver til proteiner. Transfer-RNA binder til aminosyrer og trækker dem over til messenger-RNA-strengen på ribosomet. ...

Hvad produceres under transkription af RNA-polymerase?

Det vigtigste enzym involveret i transkription er RNA-polymerase, som bruger en enkeltstrenget DNA-skabelon til at syntetisere en komplementær streng af RNA . Specifikt bygger RNA-polymerase en RNA-streng i 5'- til 3'-retningen og tilføjer hvert nyt nukleotid til 3'-enden af ​​strengen.

Hvad er de 5 trin i transskription?

Transskription kan opdeles i fem stadier: præ-initiering, initiering, promotorclearance, forlængelse og terminering:

 • af 05. Forindledning. Atomic Imagery / Getty Images. ...
 • af 05. Indledning. Forluvoft / Wikimedia Commons / Public Domain. ...
 • af 05. Promotorgodkendelse. ...
 • af 05. Forlængelse. ...
 • af 05. Opsigelse.

Transskription og oversættelse: Fra DNA til protein

22 relaterede spørgsmål fundet

Hvad er de tre vigtigste trin i transskription?

Transskription sker i de tre trin - initiering, forlængelse og afslutning - alle vist her.

 • Trin 1: Indledning. Indledning er begyndelsen på transskription. ...
 • Trin 2: Forlængelse. Forlængelse er tilføjelsen af ​​nukleotider til mRNA-strengen. ...
 • Trin 3: Opsigelse.

Hvad laves i slutningen af ​​oversættelsen?

Slutresultatet er et polypeptid, hvis aminosyresekvens afspejler kodonsekvensen i mRNA.

Er produceret som et resultat af transskription?

Transskription resulterer i produktion af RNA , det kan være mRNA, rRNA og tRNA.

Hvad er de 4 trin i transskription?

Transskription involverer fire trin:

 • Indvielse. DNA-molekylet vikler sig ud og adskilles for at danne et lille åbent kompleks.
 • Forlængelse. RNA-polymerase bevæger sig langs skabelonstrengen og syntetiserer et mRNA-molekyle.
 • Afslutning. I prokaryoter er der to måder, hvorpå transkription afsluttes.
 • Forarbejdning.


Hvad er de 3 trin i oversættelsen?

Translation af et mRNA-molekyle af ribosomet sker i tre trin: initiering, forlængelse og terminering.

Hvad produceres i oversættelse, og hvor forekommer det?

I oversættelse, messenger-RNA (mRNA) afkodes i et ribosom uden for kernen for at producere en specifik aminosyrekæde eller polypeptid. Polypeptidet foldes senere til et aktivt protein og udfører sine funktioner i cellen.

Hvad sker der under oversættelsen?

Under oversættelsen ribosomale underenheder samles som en sandwich på strengen af ​​mRNA , hvor de fortsætter med at tiltrække tRNA-molekyler bundet til aminosyrer (cirkler). En lang kæde af aminosyrer opstår, når ribosomet afkoder mRNA-sekvensen til et polypeptid eller et nyt protein.

Hvad er opgaven med transskription?

Definition af en transcriptionist

En transcriptionist er en specialist i dokumentation . Jobbet går ud på at lytte til stemmeoptagelser og konvertere dem til skriftlige dokumenter. Det kræver tålmodighed og seriøs træning. Jobbet kan involvere transskribering af optagelser af juridiske, medicinske og andre emner.


Hvad sker der i 5-enden?

Hvad sker der i 5'-enden af ​​det primære transkript i RNA-behandling? den modtager en 5'-hætte, hvor en form for guanin modificeret til at have 3 fosfater tilsættes efter de første 20-40 nukleotider . Hvad sker der i 3'-enden af ​​det primære transkript i RNA-behandling?

Hvad er trinene i transkription i prokaryoter?

Transkriptions trin

 • Indledning: dannelse af lukket kompleks. Åben kompleks fromation. Tertiær kompleks dannelse.
 • Forlængelse.
 • Afslutning:

Hvilket enzym laver kopier af DNA?

DNA-polymerase (DNAP) er en type enzym, der er ansvarlig for at danne nye kopier af DNA, i form af nukleinsyremolekyler.

Hvilket trin i transskription sker først?

Transskriptionsinitiering . Det første trin i transkription er initiering, når RNA-pol binder til DNA'et opstrøms (5′) af genet ved en specialiseret sekvens kaldet en promotor (Figur 2a). I bakterier er promotorer normalt sammensat af tre sekvenselementer, hvorimod der i eukaryoter er så mange som syv elementer ...


Hvilket er ikke nødvendigt for transskription?

RNA-primere er ikke nødvendige for transskription.

Hvad er det første trin i oversættelsen?

Den første fase er indvielse . I dette trin binder et særligt 'initiator'-tRNA, der bærer aminosyren methionin, til et særligt sted på den lille underenhed af ribosomet (ribosomet er sammensat af to underenheder, den lille underenhed og den store underenhed).

Hvad er processen med transskription?

Transskription er proces, hvorved informationen i en DNA-streng kopieres til et nyt molekyle af messenger RNA (mRNA) . ... De nydannede mRNA-kopier af genet tjener derefter som tegninger for proteinsyntese under translationsprocessen.

Hvad er de seks trin i transskription?

Transkriptions stadier

 • Indvielse. Transskription katalyseres af enzymet RNA-polymerase, som binder til og bevæger sig langs DNA-molekylet, indtil det genkender en promotorsekvens. ...
 • Forlængelse. ...
 • Afslutning. ...
 • 5' Afdækning. ...
 • Polyadenylering. ...
 • Splejsning.


Hvad er trinene i oversættelsen?

Der er tre hovedtrin til oversættelse: Indledning, forlængelse og afslutning .

Er DNA direkte involveret i transkription?

Proteinsyntese er en to-trins proces, der involverer to hovedbegivenheder kaldet transkription og translation. Ved transkription transskriberes (kopieres) DNA-koden til mRNA. ... Dog, DNA er ikke direkte involveret i translationsprocessen , i stedet transskriberes mRNA til en sekvens af aminosyrer.