Hvilken af ​​følgende måder at undgå udgravningsfarer?

Dette er et spørgsmål, som vores eksperter bliver ved med at få fra tid til anden. Nu har vi fået den komplette detaljerede forklaring og svar til alle, der er interesserede!

Spurgt af: Grady Nicolas
Score: 5/5(24 stemmer)

I henhold til OSHA's eTool til konstruktion af nedgravning og udgravning er her fire måder at undgå udgravningsfarer på:

 • Brug beskyttelsessystemer. Alle udgravninger er farlige, fordi de i sagens natur er ustabile. ...
 • Inspicer rende- og beskyttelsessystemer. ...
 • Sikre spoilplaceringer. ...
 • Giv sikker adgang/udgang.

Hvilken af ​​følgende måder at undgå udgravningsfarer blev nævnt i konstruktionen?

Giv beskyttelse ved en eller flere af følgende: Stil bytte og udstyr mindst 2 fod tilbage fra udgravningen . Brug fastholdelsesanordninger, såsom en rendekasse, der vil strække sig over toppen af ​​skyttegraven for at forhindre, at udstyr og spoler falder tilbage i udgravningen.

Hvordan kontrollerer du udgravningsfarer?

De forholdsregler, der skal tages, er:

 1. Nedbrydning af grøften bør undgås ved at slå siderne til en sikker vinkel eller ved at understøtte dem med beklædning eller proprietære støttesystemer. ...
 2. Udgravet affald, planter eller materialer bør ikke opbevares tæt på siderne af udgravninger, da løst materiale kan falde ind.

Hvad er farerne ved udgravning?

Typer af udgravningsfarer

 • Kvælning på grund af iltmangel.
 • Indånding af giftige materialer.
 • Brand.
 • Udgravet jord eller udstyr falder på arbejdere.
 • Flytning af maskiner nær kanten af ​​udgravningen kan forårsage et kollaps.
 • Falder, glider, rejser.
 • Utilsigtet adskillelse af underjordiske forsyningsledninger/elledninger.

Hvilken af ​​følgende anses for at være den sikreste af de fire metoder til at forhindre et udgravningsmurs kollaps?

Skråning og Benching .

Denne metode anses for at være den sikreste af de fire metoder. Det går ud på at skære rendevæggen tilbage i en vinkel, der hælder væk fra udgravningen.

Udgravningsfarer og kontrol heraf Del-1

18 relaterede spørgsmål fundet

Hvad er den største fare forbundet med udgravninger?

Cave-ins udgør den største risiko ved nedgravning og graveoperationer og er meget mere tilbøjelige end andre udgravningsrelaterede ulykker til at resultere i arbejdstagernes død. Andre potentielle farer omfatter fald, faldende last, farlig atmosfære og hændelser, der involverer mobilt udstyr.

Hvad er tre hovedbeskyttelsesmetoder mod huler?

For at forhindre huler:

 • SKRÅNING eller bænk rendevægge.
 • SHORE rendevægge med understøtninger, el.
 • SHIELD rendevægge med rendekasser.

Hvad er udgravning i sikkerhed?

Gravearbejde indebærer fjernelse af . jord eller en blanding af jord og sten , og endda. nogle af de mest erfarne arbejdere. er blevet fanget, begravet og såret i.

Hvilke typer udgravninger er der?

Typer af udgravning

 • Jordudgravning er fjernelse af jordlaget umiddelbart under muldjorden og oven på sten. ...
 • Møgudgravning er fjernelse af materiale, der indeholder en for stor mængde vand og uønsket jord. ...
 • Uklassificeret udgravning er fjernelse af enhver kombination af muldjord, jord, sten og møg.


Hvordan kan vi beskytte udgravninger?

Faldende eller forskydende materiale

Løse materialer - kan falde fra affaldsdynger ned i udgravningen. Kantbeskyttelse bør omfatte fodplader eller andre midler, såsom fremspringende rendeplader eller kassesider for at beskytte mod faldende materialer. Hovedbeskyttelse skal bæres.

Er brand en fare forbundet med udgravninger?

Hvis du ikke bruger beskyttelsessystemer eller udstyr, mens du arbejder i skyttegrave eller udgravninger på din arbejdsplads, er du i fare for kvælende , indånding af giftige materialer, brand, drukning eller at blive knust af en hule.

Hvor mange kategorier af ramte farer er der?

Der er fire almindelige ramt af farer i byggeriet: ramt af flyvende genstande, ramt af faldende genstande, ramt af svingende genstande og ramt af rullende genstande.

Hvad er en kompressionsfare?

Farer forbundet med komprimerede gasser omfatter iltfortrængning, brande, eksplosioner og eksponering af giftige gasser , samt de fysiske farer forbundet med højtrykssystemer.


Hvad er eksempler på fanget i eller mellem farer?

Fanget i eller mellem farer forårsager klemskader, når en person bliver klemt, fanget, klemt, klemt eller komprimeret mellem to eller flere genstande. Dette kan omfatte: At blive knust i udstyr • At blive knust mellem mæsende genstande eller en bevægende og stationær genstand. • At blive knust mellem to eller flere bevægelige genstande.

Hvad er tre typer udgravning?

Tre typer udgravning

 • Masseudgravning. En form for jordarbejde, masseudgravning involverer store mængder jord, som er blevet udgravet fra jorden i den dybde, der kræves til garagen eller kælderen. ...
 • Strukturel udgravning. ...
 • Site Klip og Fyld.

Hvad er de tre metoder til udgravning?

Udgravningsmetoder

 • Arkæologisk kortlægning.
 • Arkæologisk kortlægning.
 • Arkæologiske steder.
 • Arkæologiske steder.
 • Opmåling og udgravning.
 • Artefakter og artefaktklassificering.
 • Stratigrafi (arkæologi)
 • Marinearkæologi.

Hvad er to typer udgravningsteknikker?

Skyttegrave bruges i arkæologi, civilingeniør og militærteknik til forskellige formål. I boligbyggeri udgraves de hovedsageligt for at danne grundlag for bygninger.
...
Nedgravning

 • Afskærmning.
 • Shoring.
 • Benching.
 • Slagsang.


Hvad er de 7 typer farer?

Formålet med denne vejledning er at hjælpe dig med at forstå de forskellige kategorier af farer, så du trygt kan identificere dem på din arbejdsplads.

 • Biologiske farer.
 • Kemiske farer.
 • Fysiske farer.
 • Sikkerhedsfarer.
 • Ergonomiske farer.
 • Psykosociale farer.

Hvad er stillads i sikkerhed?

Et stillads er et midlertidig struktur opført for at understøtte adgangs- eller arbejdsplatforme . Stilladser er almindeligt anvendt i byggearbejde, så arbejderne har en sikker, stabil arbejdsplatform, når arbejdet ikke kan udføres i jordhøjde eller på et færdigt gulv. ... Stilladser er klassificeret som anlæg under Work Health and Safety (WHS) Act.

Hvad er udgravningssvaret?

Udgravning er handlingen eller processen med at grave , især når noget bestemt bliver fjernet fra jorden. Arkæologer bruger udgravninger til at finde artefakter og fossiler. Der er mange former for udgravning, men de involverer alle at grave huller i jorden.

Hvad er OSHA-standarden for udgravning?

OSHA kræver, at arbejdsgivere sørge for stiger, trin, ramper eller andre sikre måder at komme ud på for arbejdere, der arbejder i rendegrave 4 fod (1,22 meter) eller dybere. Udgangsmidlerne skal placeres således, at det ikke kræver, at arbejdere rejser mere end 25 fod (7,62 meter) sideværts inde i skyttegraven.


Hvad er standardmetoderne for hulebeskyttelse?

Der er to grundlæggende metoder til at beskytte arbejdere mod huler:

 • Skrånende.
 • Midlertidige beskyttelsesstrukturer (f.eks. støtte, rendegrave, præfabrikerede systemer, hydrauliske systemer, tekniske systemer osv.)

Hvad er de grundlæggende typer af shoring?

Shoring er tilvejebringelsen af ​​et støttesystem til grøfteflader, der bruges til at forhindre bevægelse af jord, underjordiske forsyninger, vejbaner og fundamenter. ... Der er to grundlæggende typer af støtte, træ- og aluminiumshydraulik .

Hvad er den største fare forbundet med?

Forklaring: Cave-ins udgør den største risiko og er meget mere tilbøjelige end andre udgravningsrelaterede ulykker til at resultere i arbejdstagernes død.

Hvad er det første valg for, hvordan du reducerer eller eliminerer en fare?

Elimination eller substitution

Fjernelse af faren fuldstændigt er altid det første valg. Substitution indebærer at erstatte materialet eller processen med en mindre farlig.