Hvilken agent beskæftiger sig med lykkelige og ulykkelige tilstande?

Dette er et spørgsmål, som vores eksperter bliver ved med at få fra tid til anden. Nu har vi fået den komplette detaljerede forklaring og svar til alle, der er interesserede!

Spørgsmål: Elisabeth Fritsch
Score: 5/5(2 stemmer)

I Kunstig intelligens (AI) , hvilken agent beskæftiger sig med lykkelig og ulykkelig tilstand? Forklaring: Utility-baseret agent beskæftiger sig med lykkelig og ulykkelig tilstand i kunstig intelligens (AI).

I hvilken agent er problemgeneratoren til stede?

I hvilken agent er problemgeneratoren til stede? b) Observationsagent c) Refleksmiddel d) Ingen af ​​de nævnte Svar: a Forklaring: Problemgenerator vil give et forslag til at forbedre outputtet for læringsagent.

Hvad er perceptionssekvensen for en agent?

Percept refererer til agentens perceptuelle input på et givet tidspunkt; en agents perceptuelle sekvens er den komplette historie om alt, hvad agenten nogensinde har opfattet.

Hvilke elementer i agenten bruges til at vælge eksterne handlinger?

Performance-elementet er ansvarlig for at udvælge eksterne handlinger, og dette anses for at være de tidligere diskuterede agenter.

Hvad er agenter Mcq?

Forklaring: En agent er alt, der kan ses som at opfatte og virke på miljøet gennem sensorer og aktuatorer . ... Forklaring: En agents adfærd er beskrevet af agentfunktionen, der kortlægger enhver given perceptsekvens til en handling, som kan implementeres af agentprogram.

De 10 lykkeligste stater i AMERIKA

21 relaterede spørgsmål fundet

Hvem er en agent?

En agent er i juridisk terminologi en person, der er juridisk bemyndiget til at handle på vegne af en anden person eller en enhed . En agent kan ansættes til at repræsentere en klient i forhandlinger og andre forretninger med tredjeparter. ... Den person, der repræsenteres af agenten i disse scenarier, kaldes principal.

Hvad er hovedmålene for AI?

Det grundlæggende formål med AI (også kaldet heuristisk programmering, maskinintelligens eller simulering af kognitiv adfærd) er at sætte computere i stand til at udføre intellektuelle opgaver som beslutningstagning, problemløsning, opfattelse, forståelse af menneskelig kommunikation (på ethvert sprog, og oversæt blandt dem), og ...

Hvilken bruges til at forbedre agenternes ydeevne?

Forklaring: En agent kan forbedre sin præstation ved gemmer sine tidligere handlinger . ... Forklaring: Når miljøet bliver mere tricky betyder, skal agenten planlægge og søge handlingssekvens for at nå målet. 10. Hvilket element i agenten bruges til at vælge eksterne handlinger?

Hvilken af ​​følgende betragtes som den mest kraftfulde AI-agent?

Rigtigt svar: 4

Den hjælpemiddelbaserede agent betegnes som den mest kraftfulde agent, fordi den opfylder alle brugernes behov samt sørger for, om brugeren er tilfreds eller ej.


Hvad er hovedopgaven for problemløsningsagent?

Hovedopgaven for en problemløsende agent er løse det givne problem og nå målet for at finde ud af, hvilken handlingssekvens der vil få det til måltilstand alle de nævnte ingen af ​​de nævnte. ravinbhardwaj788 venter på din hjælp.

Hvad er et eksempel på en opfattelse?

Eksempler på opfattelser omfatter input fra berøringssensorer, kameraer, infrarøde sensorer, ekkolod, mikrofoner, mus og tastaturer . En percept kan også være en funktion på højere niveau af dataene, såsom linjer, dybde, objekter, ansigter eller bevægelser.

Hvad bruges til at igangsætte opfattelsen i miljøet?

2. Hvad bruges til at igangsætte opfattelsen i miljøet? Forklaring: En sensor er alt, der kan registrere et eller andet aspekt af miljøet.

Hvilken algoritme bruges til at løse enhver form for problem?

Hvilken algoritme bruges til at løse enhver form for problem? Forklaring: Træ algoritme bruges, fordi specifikke varianter af algoritmen indlejrer forskellige strategier.


Hvor mange termer kræves for at bygge en Bayes-model?

1. Hvor mange termer kræves for at bygge en bayes-model? Forklaring: Den tre påkrævet vilkår er en betinget sandsynlighed og to ubetinget sandsynlighed.

Hvad er strukturen af ​​intelligente agenter?

Strukturen af ​​intelligente agenter

IA-strukturen består af tre hoveddele: arkitektur, agentfunktion og agentprogram . Arkitektur: Dette refererer til maskiner eller enheder, der består af aktuatorer og sensorer. Den intelligente agent udfører på dette maskineri.

Hvad er ikke et mål for AI?

AI er et middel, ikke et mål. Det er blot en måde at få meningsfulde data ud af billederne. Hvad folk mener med AI nu, er deep learning algoritmer, der har brug for en masse data, men det gør ikke noget, så længe det får nogle data, der er pålidelige og har en lav fejlrate.

Hvad er grundlæggende typer agentprogrammer?

Der er fire grundlæggende typer agentprogrammer, der inkorporerer principperne bag næsten al AI:

  • Simple refleksmidler.
  • Modelbaserede refleksmidler.
  • Målbaserede agenter.
  • Utility-baserede agenter.


Hvor indgår præstationsmålet?

9. Hvor indgår præstationsmålet? Forklaring: I PEAS, hvor P står for præstationsmål, som altid indgår i opgavemiljø .

Hvad vil blive returneret af baglæns kæde AI-algoritme?

Hvad vil baglæns kædealgoritmen returnere? Forklaring: Det vil det indeholder listen over mål, der indeholder et enkelt element og returnerer sættet af alle erstatninger, der opfylder forespørgslen .

Hvilken er ikke en målbaseret agent?

Grund : Konklusion er en erklæring til målbaseret agent, men betragtes ikke som målbaseret agent. ... Årsag : Planlægning af delordre involverer at søge i rummet af mulige planer i stedet for at søge over mulige situationer.

Hvor mange typer AI findes der?

Ifølge dette klassifikationssystem er der fire typer af AI eller AI-baserede systemer: reaktive maskiner, maskiner med begrænset hukommelse, teori om sind og selvbevidst AI.


Hvad er de tre domæner af kunstig intelligens?

Domænet for AI er klassificeret i Formelle opgaver, Mundane opgaver og Ekspertopgaver . Mennesker lærer hverdagsagtige (almindelige) opgaver siden deres fødsel.

Hvorfor blev AI opfundet?

Frøene til moderne kunstig intelligens blev plantet af klassiske filosoffer, der forsøgte at beskrive processen med menneskelig tænkning som mekanisk manipulation af symboler. Dette arbejde kulminerede i opfindelsen af ​​den programmerbare digitale computer i 1940'erne, en maskine baseret på den abstrakte essens af matematisk ræsonnement.